FÓRUM PGweb


[Téma] Pojištění provozování paraglidingu

Pojištění provozování paraglidingu
Autor: TurukMaktu (+21) (-19) | Zasláno: 18.09.2020 * 11:54

Tento článek nepíší kvůli touze se jakkoli zviditelnit či někoho někam směřovat. Je pouhou reakcí na množství dotazů, které směřovaly ke mně po nedávné FC diskuzi na téma pojištění a PG. Následující informace vám mohou být užitečné v základní orientaci v tomto tématu a případně iniciovat včasnou revizi vašeho pojištění, abyste zažili co nejmenší překvapení v případě pojistné události.

Aby bylo mé sdělení laicky stravitelnější, dopustím se několika terminologických nepřesností a i když se to nezdá, drastického zestručnění.

Situace na pojistném trhu ohledně krytí PG aktivit:

Většina pojistných produktů (životní/úrazové pojištění) má paragliding (provozování registrovaným pilotem) ve výlukách. Jsou však produkty, kde se pojistit lze. Ovšem problém může nastat třeba tím, že v některých produktech lze paragliding pojistit obecně v základu (tedy bez přirážky). V popisu je např. uvedeno - volnočasová rekreační aktivita vykonávaná příležitostně – a zdá se, že je to ok. ALE, v dalších ujednáních, těch samých pojistných podmínek, toho samého produktu může být uvedeno, že paragliding bez přirážky se týká pouze situací, kdy jsem létán (např. zážitkově) , a nikoliv kdy aktivně pilotuji. (viz. např. Allianz)

Některé pojišťovny kryjí paragliding (pilotů) v rámci životního/úrazového pojištění, ale mají ho ve výlukách v jejich cestovním pojištění a naopak – v cestovním pojištění ho kryjí, ale pokud byste si u nich sjednali životní/úrazové pojištění, je tam paragliding vyloučen (např. Uniqa)

Pokud budete řešit pojištění paraglidingu měli byste si být vědomi, že na správné zatřídění do rizikové skupiny má vliv:

- vaše povolání

- volnočasové aktivity (vždy je třeba uvést do smlouvy tu nejrizikovéjší )

- druh a lokalita a úroveň provozování dané aktivity – pasažér, registrovaný pilot, vrcholový sportovec, profesionální sportovec

V dalším výkladu se omezím na Kooperativu, která sice má PG ve výlukách v cestovním pojištění, ale kryje jej v několika svých (životních/ úrazových) produktech: Na Přání, Perspektiva, Flexi

POZOR! I v rámci jednotlivých produktů dochází ke změnám pojistných podmínek v čase, tzn. že např. podmínky produktu Perspektiva sjednaný v roce 2014 se mohou odlišovat od Perspektivy 2020, ale stále se posuzuje dle podmínek platných v době sjednání. Výjimkou bývají „vylepšení ve prospěch klienta“, která jsou v nových produktech, a do starých se „přenášejí“ automaticky formou vyhlášení tkzv. Veřejných příslibů. Např. starší verze měla hospitalizaci plněnou až od 3. noclehu, ale nové verze již od 1. noclehu. Pak dnes se i u staré verze bude plnit od 1.noclehu apod. Také se může stát, že v některé starší verzi daného produktu budou podmínky benevolentnější a v novější verzi striktnější, protože do nich pojišťovna promítá i své zkušenosti s vývojem škodního průběhu. Popis odlišností v jednotlivých produktech či jejich řadách je nad rámec tohoto článku. To píši proto, že ne vždy je ukončení staré a sepsání nové pojistky na místě (to nezmiňuji daňové aspekty či případné změny zdravotního stavu)

Při řešení pojistné ochrany (zde u PG) a stanovení rizikové skupiny, se vychází z pojistných podmínek a závazné metodiky k danému produktu, které určují, o kterou z následujících situací se jedná:

Situace 1)

Pojištěný se občas sveze (nepilotuje) – pozor, někdy se pojistných podmínkách uvádí - provozování amatérsky či rekreačně či jako volnočasová aktivita, ALE všechny tyto přídomky vycházejí z toho, že sami nepilotujete i když to tam nemusí být explicitně uvedeno

Situace 2)

Pojištěný je občanským povoláním např. riziková skupina 1 či 2, má pilotní licenci (pilot, či sportovní pilot) na padákový kluzák a jako amatérský pilot padákového kluzáku si jde si zalétat rekreačně „po práci“ či na dovolené, u nás či v zahraničí. Záznamy všech svých letů může nebo nemusí prezentovat v XContestu (Český pohár), kde může být také vyhodnocen. Navíc se občas (či pokaždé) účastní vícekolových závodů zvaných PG Liga, ALE pouze v ČR – pak stále zůstává v rizikové skupině dle občanského povolání a je plně kryt dle rozsahu a limitů, které si sjednal.

2a) Pokud se pojištěný ze situace 2 účastní i ligových kol či jiných soutěží v zahraničí, měl by si ve smlouvě změnit rizikovou skupinu na III. - vrcholový sportovec.

2b) Pokud se pojištěný ze situace 2 zúčastní Mistrovství republiky (tedy oficiální nejvyšší seniorské soutěže v tomto sportu), konané ať v ČR či v zahraničí, měl by být zařazen také ve rizikové skupině III.- vrcholový sportovec, a to dříve než se zúčastní takového závodu.

Všechny výše uvedené případy se týkají amatérských sportovců, tedy těch, kteří nepobírají za výkon ve sportu peníze (nemají ve smlouvě žádný plat za výkon sportovní činnosti).

Pokud je někdo Profesionální sportovec - pobírá plat za výkon sportovní činnosti – pak by měl být zařazen ve smlouvě jako profesionální sportovec (zpravidla riziková skupina 4 a přirážka dle daného produktu) .

Pozn. Členové reprezentace, kterým jsou hrazeny pouze náklady např. na cestu, či ubytování, stravné či výbavu, ale za výkon ve sportu nejsou placeni, jsou z tohoto pohledu tedy amatéři.

Pozor pozn!

Výše uvedené situace 2 až 2b nejlépe sedí na metodiku produktu Na Přání. Rámcově, s drobnými, ale důležitými odchylkami jsou rozlišeny i v produktech Perspektiva a Flexi. Pokud máte Flexi , tak pro registrované pilotování bez ohledu na soutěž, je třeba mít minimálně rizikovou skupinu 2. Odkaz na jednotlivé metodiky je v závěru článku.

Pokud je někdo zařazen do nižší rizikové skupiny, než má být, dojde zřejmě ke krácení pojistného v poměru k zaplacenému pojistnému. Např. pokud zaplacené rizikové pojistné v Rizikové skupině 1

by stačilo na 500 Kč denního odškodného a v rizikové skupině 3 by stačilo pouze na 200 Kč denního odškodného, vyplatí se pouze těch 200 Kč apod.

Pokud se někdo zúčastní Mistrovství ČR či závodů v zahraničí a měl by být tedy zařazen do 3. rizikové skupiny. Při těchto závodech se mu nic nepřihodí, ale doje k pojistné události při následném „běžném“ létání , může pojišťovna krátit pojistné plnění viz výše.

Vysvětlení: Zařazování sportovce jako „vrcholového“ není o tom, zda se mu stane úraz v soutěži, podle které by měl být zařazen jako „vrcholový“, nebo v jiné soutěži, podle níž to není nutné, nebo úraz mimo výkon sportovní činnosti. Jde o dlouhodobé zařazení, které vychází z toho, na jaké úrovni klient sport vykonává a jak se logicky zvyšuje pravděpodobnost pojistné události. Pokud se tedy účastní Mistrovství ČR, tj. nejvyšší celostátní seniorské soutěže, musí být zařazen jako „vrcholový sportovec“, a to bez ohledu na to, zda se mu právě při této soutěži stane úraz či nikoli.

Metodiky pro zařazení do rizikových skupin k jednotlivým produktům na www.prosichr.cz sekce Pojištění a paragliding

Martin Brůha

8 příspěvků
shlédnutí: 2141
 • 1 RE: Pojištění provozování paraglidingu
  Autor: TurukMaktu (+21) (-19) | Zasláno: 18.09.2020 * 15:16

  Jen doplním, člověk ze Situace 1 by měl mít paragliding uveden ve smlouvě v zájmové činnosti (pokud neprovozuje ještě něco rizikovějšího) a je kryt i na PG dle rizikové skupiny svého povolání

 • 2 RE: Pojištění provozování paraglidingu
  Autor: osmera (+7) (-1) | Zasláno: 18.09.2020 * 15:40

  Takže i když se zucastnim jen jednoho kola České xc ligy na Slovensku (jako třeba zrušeného kola v Dobovalech) tak již budu relativně navždy s pojišťovacího hlediska vrcholový sportovec?

  To je docela důležitá informace když se člověk jen trochu že srandy chce zúčastnit nějaké soutěže.

  Co takhle třeba účast na mistrovství ČR v Hike&Fly na Rané v kategorii hobby, taky znamená účast změnu statusu na vrcholového sportovce?

  Díky.

 • 3 RE: Pojištění provozování paraglidingu
  Autor: TurukMaktu (+21) (-19) | Zasláno: 18.09.2020 * 20:46

  Podle mých zkušeností jsou to zásadně důležité, ale mnohdy opomíjené informace. A jak jsem zmínil na začátku, je na každém jak s nimi bude pracovat dál. Finální posouzení je vždy na daném likvidátorovi a dané škodné události. Já jsem se snažím upozornit co, kromě jiného, může likvidátor posuzovat. Pokud někde váháte, doporučuji si přečíst přiloženou metodiku ke svému produktu a případně konzultovat se svým sjednatelem. PS Tebe jsem pojišťoval já, takže vím jaký máš produkt a až mi vezmeš telefon, vše Ti zodpovím :-)

 • 4 RE: Pojištění provozování paraglidingu
  Autor: bungalov (+11) (-2) | Zasláno: 20.09.2020 * 22:28

  Ahoj Martine, jestli bych mohl, zeptal bych se také... mám Flexi a podle povolání mě pojišťovatel zažadil do RZ 1 a to i přesto, že jsem mu jasně uvedl na jaké úrovni provozuji paragliding. Kdo za případnou chybu nakonec ponese odpovědnost? Z logiky věci by měl člověk pracující pro pojišťovnu správně nastavit pro klienta smlouvu. Takže na jednu stranu jsou zde pojistné podmínky (které nejsou vždy jednoznačné), na druhou stranu člověk s odborností, který by měl podmínky správně vyložit a připravit smlouvu.

 • 5 RE: Pojištění provozování paraglidingu
  Autor: TurukMaktu (+21) (-19) | Zasláno: 21.09.2020 * 11:32

  Obecně platí, že vzhledem k tomu, že jsi podepsal smlouvu a také zřejmě Záznam z jednání, kde jsou shrnuty Tvoje požadavky a další Tvůj souhlas s jejich naplněním, pak by se při sporu, zřejmě vycházelo z těchto dokumentů, které v podstatě potvrzují, že jsi dostal právě to, co jsi chtěl. (je to ochrana obou smluvních stran)

  Při sjednání pojistných smluv doporučuji dodržet, alespoň 2 věci. Když vám někdo při sjednání tvrdí že "je to tam pojištěno" nechte si "to" ukázat v pojistných podmínkách, protože pojišťovna případně plní dle pojistných podmínek nikoliv podle ústní prohlášení sjednatelů, jakkoliv zní důvěryhodně. Můžete být překvapeni jaký je někdy problém písemně doložit to, co šlo tak snadno ústně slíbit. Ta druhá věc je, přečtěte si vždy alespoň výluky, Trkne vás tam třeba něco, co vás ani nenapadlo, že by mohlo být vyloučeno a můžete s tím dále pracovat. (např. přístup různých pojišťoven k události "bolest zad")

  Pokud chceš nějakou konzultaci k Tvé smlouvě, tak mi jí naskenuj a můžeme si to projít.

 • 6 RE: Pojištění provozování paraglidingu
  Autor: TurukMaktu (+21) (-19) | Zasláno: 21.09.2020 * 12:02

  Ještě doplnění k Flexi starší verze(např. rok 2015 apod.) tzn. před spojením s Kooperativou. Tam jsi mohl být pojištěn v 1.RS a k tomu jsi měl 30 dní v roce zdarma aktivaci pojištění rekreačních rizikových sportů vč. PG. Bylo však třeba, den před plánovanou aktivitou zaslat SMS v určitém tvaru na určité číslo. Dnes už to má Flexi bez této podmínky. Jak jsem psal výše, jsou různé časové varianty v dané produktové řadě a na případnou konkrétní odpověď je třeba vždy prostudovat konkrétní smlouvu a situaci.

 • 7 RE: Pojištění provozování paraglidingu
  Autor: mick_pg (+1) (-2) | Zasláno: 22.09.2020 * 12:09

  Ahoj Martine, uzavrel jsem pojisteni u Kooperativy "Na Prani" v roce 2017. V 2018 jsem se zucastnil MCR v Sopotu. Podle toho, co pises, mi mohou na zaklade tohodle zavodu nevyplatit pojisteni kdykoliv v budoucnosti.

  Je nejaka cesta, jak z toho ven? Zrusit smlouvu a udelat novou a pak jezdit maximalne po ceskych zavodech? Nebo nejake cestne prohlaseni, ze od ted delam paragliding pouze rekreacne?

  diky

 • 8 RE: Pojištění provozování paraglidingu
  Autor: TurukMaktu (+21) (-19) | Zasláno: 22.09.2020 * 15:35

  Jak jsem již psal Finální posouzení je vždy na daném likvidátorovi a dané škodné události, ale chápu, že potřebuješ nějakou uchopitelnější prognózu. Domnívám se, že nejčistší je napsat na klientský servis do Kooperativy a vyčkat na oficiální sdělení s nímž pak můžeš dále pracovat. Pokud chceš pomoci dopis připravit, pošli mi sken smlouvy a zbytek doladíme osobně.

Přidávat příspěvky k tomuto tématu mohou pouze přihlášení uživatelé.

Sekce PGwebu: