ZPRAVODAJSTVÍ


Kuriozní nehoda v Bassanu

img_0630_1_150x100.jpg
| Revue
Bassano, Itálie
shlédnutí: 10639

Dne 29. 4. 2007 došlo ke vzdušné kolizi dvou polských pilotů v italském Bassanu. Ke srážce došlo zhruba 1.000 metrů nad zemí. Jeden z pilotů přistál na záložním padáku, situace druhého pilota byla trošku vážnější.

4 příspěvky

Výsledkem kolize pro druhého pilota bylo odtržení třetiny vrchlíku, který "držel pohromadě" s větší části vrchlíku na zbytcích šňůr. Ačkoliv byl padák těžce poškozen a velmi nestabilní, pilot se rozhodl takto přistát na přistávačku, kde sklidil potlesk přihlížejících.

Nutno podotknout, že tento pilot pravděpodobně nehodu zavinil, když přímo nalétl do stoupáku kroužícího pilota. Letový terén Bassano je známý hlavně v Polsku a České republice a bývá využíván školami a nováčky k prvním termickým letům, z čehož pramení zmíněná rizika letecké nekázně. Zejména polští a čeští piloti (a školy přivážející nepřipravené piloty) mají v alpských zemích "nelichotivou" reputaci...

Video (MP4) - kolize Bassano

 

Zdroj: pgforum.com

Having learned to fly in Thailand, lived in Italy (on the Slovene border), live in Switzerland and flown a lot in France and Slovenia, where my local site was, I have come across the syndrome you mention often. It is worth adding a caveat here that there is a tendency to often explain-away bad piloting on a person’s nationality. I have seen the Germans and Swiss complain about the French, the Slovenes complain about the Italians and vice verse, all complain about the Poles and Czechs and so on. However, there is more to this problem than meets the eye.

I will focus on the Czechs and Poles as they have a very poor reputation in Northern Italy, Slovenia and to a lesser extent France. Why? I fly in the Czech Republic sometimes and I have rarely witnessed the same crazy piloting that I have seen during my time in Slovenia, Italy and Switzerland. There are of course a number of reasons. The main one is lack of experience. Czechs and Poles, fly well, if not better than other pilots, WHEN experienced. The problem comes from Czech and Polish schools taking pilots to the Alps too early and low airtime pilots taking independent trips to the places and doing their utmost to fly in order to justify their long journey south.

The weakness of the Poles tends to be a high tolerance for risks by Polish instructors in thermic conditions. Anecdotally, this summer in Slovenia, I saw a young female pilot sent off in clear rotor. Her launch was so bad she tried to abort launch and fell off the front into the air. The previous four pilots had all taken big whacks on DHV 2’s and he still sent the poor girl off. When the obvious rough ride ensued you could hear the screams. I flew two hours later, when the hill came on, and when I landed she was still in the LZ in a state of shock. When I asked her instructor why he had sent her, he laughed and said she was so scared, she wanted to throw her reserve. Comment would be superfluous.

Czech Instructors have a modicum of risk aversion but pilots in the Alps seem out of their depth. I flew for a week with Prague pilots this year and we had a good talk about this. The main conclusion we came up with is that it is low airtime pilots getting their holiday flights in. The main flaw of low airtime Czechs is collision avoidance. Another anecdote: I was on Lijak in Slovenia, again this summer, I knew there were a group of British pilots and seven Czechs had turned up. I saw one take off and then come along the ridge to me. We were 200m apart on a collision course, me with the ridge on my right and therefore with the right of way. I knew what was coming and waited for a while as the pilot showed no signs of turning away. I shouted for the guy to wake him up just in case he was snoozing, still nothing. Finally, I took action, turned away and carried on with my flight. Once landed, I thought it was time to have a word. Normally I would let it pass but I have seen it so many times from Czech pilots at Lijak that I needed to say something. When I went and spoke to the group, the guy’s mates were very understanding and apologised. The guy himself shrugged his shoulders and said, he did not know what I was doing so kept going. Hopeless. Had I not taken action we would have had a direct collision. What can I say?

Two Czechs had a midair and were killed in Tolmin last year, a Pole spiralled into the ground and was killed and there have been four crashes this year. The Slovenes are having a real problem now with their civil aviation authority due to foreign pilots having senseless accidents in their country. There is a group of local (Italian and Slovene) pilots now at Lijak who will not fly the site if there are Czech or Polish pilots flying and it is not an XC day. It is a sad state of affairs when it comes to this.

The message that the Alps are strong, serious and need to be respected is not always clear and flying in a crowd is very tough. Until lower airtime pilots are introduced into this environment slowly this problem will not end.

‘I dolimiti’ look lovely Paolo. It is a shame I moved to Switzerland and more of a shame that such beauty is marred by something so tragic.

Simon

 

Děkujeme Ondrovi Votavovi za překlad textu :

Díky tomu, že jsem se naučil létat v Thajsku, žil jsem v Itálii (poblíž Slovinských hranic), žiji ve Švýcarsku a hodně létal ve Francii a Slovinsku, kde kde to považuji za svou domovskou oblast, často jsem se setkal se syndromem, o kterém se zmiňuješ. Stojí za to se tu zmínit, že je často zvykem vysvětlovat špatné pilotní schopnosti na základě národnosti dané osoby. Viděl jsem Němce a Švýcary si stěžovat na Francouze, Slovince na Italy a naopak, a všichni společně si pak stěžují na Poláky a Čechy a tak dále. Nicméně na tom problému je o trochu víc, než se na první pohled zdá.

Zaměřím se zde na Čechy a Poláky, protože ti mají v severní Itálii, Slovinsku a do určité míry i ve Francii velmi špatnou reputaci. Proč? Občas létám v České Republice a jen velmi zřídka se tam setkám se stejně šílenou pilotáží, kterou vídám ve Slovinsku, Itálii a Švýcarsku. Samozřejmě to má několik důvodů. Tím hlavním je nedostatek zkušeností. Češi i Poláci létají stejně dobře, a možná i lépe než jiní piloti, KDYŽ mají dost zkušeností. Problém pochází od českých a polských škol, které berou piloty do Alp příliš brzy a od pilotů s nízkým náletem, kteří podnikají nezávislé výlety do těchto oblatí a snaží se pak létat za každou cenu aby ospravedlnili svou dlouhou cestu na jih.

Slabostí Poláků bývá vysoká tolerance polských instruktorů k nebezpečí v termických podmínkách. Názorný je příklad z tohoto léta ve Slovinsku, kde jsem viděl jak poslal instruktor mladou pilotku do jasného rotoru. Její start byl tak hrozný, že se pokusila ho zrušit, ale nakonec byla odstartována - doslova přepadla dopředu do vzduhu. Předchozí čtyři piloti na béčkových křídlech měli velké klapance a on přesto do toho tu ubohou holku poslal. Když pak podle očekávání nastal divoký let, až na start byl skyšet její křik. Sám jsem letěl o dvě hodiny později, kdy kopec začal pracovat, a poté co jsem přistál ta holka byla stále v šoku na přistávačce. Když jsem se zeptal jejího instruktora, proč ji poslal do vzduchu, smál se a vyprávěl, že byla tak vyděšená, že chtěla hodit záložku. K tomu už opravdu není co dodat.

V loňském roce se dva češi srazili ve vzduchu v Tolminu a zabili se (pozn. překl.: ze kdy ten článek je? Na tuhle nehodu se nepamatuji, a to to v posledních letech celkem eviduji), jeden Polák se zabil, když točil spirálu až na zem. Letos byly čtyři nehody. Slovinci mají skutečné problémy s Úřadem civilního letectví právě kvůli tomu, že zahraniční piloti mají nesmyslné nehody v jejich zemi. Na Lijaku je v současnosti skupina místních pilotů (slovinských a italských), kteří tam nelétají, pokud tam jsou čeští či polští piloti a není přeletové počasí. Je to smutné, když věci zajdou takhle daleko.

Poselství, že podmínky v Alpách jsou silné, musí bý brány vážně a respektovány není vždy dost jasné a létání v chumlu je tvrdé. Dokud nebudou piloti s nízkým náletem s tímto prostředím seznamováni postupně, tohoto problému se nezbavíme.

Dolimiti vypadají krásně Paolo. Škoda, že jsem se odstěhoval do Švýcarska, a ještě větší škoda, že taková krása je ničena něčím tak tragickým.

SimonPartneři:

 logo Axispara  logo MAC ParaSekce PGwebu: